Permanente Vertegenwoordiging van België in de Europese Unie
Home Over ons Organogram

Organogram

Organogram

 

Coreper II

Algemene coördinatie  

Permanent Vertegenwoordiger François Roux
Francois.Roux@diplobel.fed.be  
Antici Nico Van Dijck
Nico.VanDijck@diplobel.fed.be
Secretariaat Ariane Cassir
Ariane.Cassir@diplobel.fed.be
Vincente Van Assche
Vincente.VanAssche@diplobel.fed.be  
Eric Baillet 
Eric.Baillet@diplobel.fed.be

 

Coreper I

Algemene coördinatie 

Adjunct Permanent Vertegenwoordiger Jan Hoogmartens 
Jan.Hoogmartens@diplobel.fed.be
Mertens Michel Gerebtzoff  
Michel.Gerebtzoff@diplobel.fed.be
Secretariaat Panayota Katsouris  
Panayota.Katsouris@diplobel.fed.be  
Tania Feliers  
Tania.Feliers@diplobel.fed.be

 

Woordvoerder & relaties met de pers

Stephanie Rossion

Tel.: +32 2 233 03 92 
Mobiel: +32 470 18 22 47 
E-mail: press.belgoeurop@diplobel.fed.be of Stephanie.Rossion@diplobel.fed.be

Niet-exhaustieve lijst journalisten van Belgische nationaliteit en/of media met focus op EU dossiers. Gelieve een mail te sturen naar press.belgoeurop@diplobel.fed.be om te worden toegevoegd of verwijderd van de lijst.

 

Inter-institutionele betrekkingen

Relaties met het Europees Parlement, Comité van de Regio’s, Sociaal Economisch Comité, Relaties met de Europese Commissie.  Ariadne Petridis 
Ariadne.Petridis@diplobel.fed.be
Jurisconsult, Institutionele vraagstukken Betere Regelgeving, Europees Hof van   
Justitie, Comitologie, Omzetting,   
Inbreukprocedures, Europees hof van   
eerste aanleg  
Anne-Marie Snyers 
Anne-Marie.Snyers@diplobel.fed.be
Secretariaat   

Chantal Van De Velde 
Chantal.VanDeVelde@diplobel.fed.be
Amada Hernando
Amada.Hernando@diplobel.fed.be

 

Gemeenschappen & Gewesten

Waals Gewest & Franse Gemeenschap

Algemene coördinatie, institutionele vraagstukken, budget, staatshulp, regionaal beleid, structuurfondsen, wapenhandel, Coalité van de Regio’s Thierry Delaval
Thierry.Delaval@diplobel.fed.be
Secretariaat 
Voor verdere informatie zie: www.cfwb.be
Valérie Goujard  
Valerie.Goujard@diplobel.fed.be

 
Vlaams Gewest & Vlaamse Gemeenschap

Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering Julie Bynens 
Julie.Bynens@diplobel.fed.be
Secretariaat Els Coopman
Els.Coopman@diplobel.fed.be
Line Timmermans 
Line.Timmermans@diplobel.fed.be

Voor verdere informatie zie: www.vlaanderen.be/int/europese-unie 

 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Algemeen vertegenwoordiger, horizontale dossiers, institutionele vraagstukken, externe betrekkingen, wapens, regionaal beleid, ruimtelijke ordening, contact met de Europese instellingen, supervisie Coreper I Manoëlle Wasseige
Manoelle.Wasseige@diplobel.fed.be

 
Duitstalige Gemeenschap

Algemeen vertegenwoordiger Xavier Kalbusch 
Xavier.kalbusch@diplobel.fed.be

 

Belgische Delegatie bij het Politiek en Veiligheidscomité van de Europese Unie (COPS)

Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger bij het COPS François Cornet d'Elzius 
Francois.CornetdElzius@diplobel.fed.be
Secretariaat Sonia Herremans
Sonia.Herremans@diplobel.fed.be