Over ons

Een kleine kijk onder de motorkap van de Permanente Vertegenwoordiging: wat doet ze en wat is haar rol?

COPS

Wat is COPS?
  1. Laatst bijgewerkt op

Het Politiek en Veiligheidscomité (Comité politique et de sécurité of ‘COPS') stuurt het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de EU mee aan. Het COPS helpt dit beleid uit te stippelen, ondermeer door de voorbereiding van Raadsbesluiten over onderwerpen van buitenlands- en veiligheidsbeleid, het uitsturen en opvolgen van EU-crisisbeheersingsoperaties en -missies op het terrein, en door het opvolgen van de toestand in crisishaarden.

Het COPS komt minstens tweemaal per week bijeen en zorgt, onder verantwoordelijkheid van de Raad, tevens voor de politieke controle op en de strategische leiding van de civiele missies en militaire operaties van de EU.

De lidstaten zijn in het COPS vertegenwoordigd op niveau ambassadeur, voor België zetelt Ambassadeur Stéphane Mund in het COPS. De COPS-agenda wordt voorbereid door de Nicolaidis-groep. Voor België is Xavier Follebouckt momenteel de Nicolaidis. De inhoudelijke en technische voorbereiding, en de uitwerking van COPS-beslissingen, in het bijzonder wat betreft de civiele missies en de militaire operaties, wordt verzekerd door een reeks werkgroepen. Deze zijn: 

  • de Politico-militaire werkgroep of 'PMG'
  • het Comité voor de civiele aspecten van het crisisbeheer of 'CIVCOM'
  • het Militair Comité of 'EUMC'
  • de werkgroep van het militair Comité of 'EUMCWG'

Biografie Ambassadeur Stéphane Mund, Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie.

Image
Stéphane Mund

Ambassadeur Stéphane Mund vertegenwoordigt België in het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) van de Europese Unie sinds 2020. Tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad zal hij samen met de voorzitter van het PVC en de collega-vertegenwoordigers van de andere Europese lidstaten werken aan een coherent Europees standpunt over het buitenlands en veiligheidsbeleid.

Ambassadeur Mund heeft een diplomatieke ervaring en heeft in het buitenland gewerkt in Estland, Pakistan, Afghanistan en de Democratische Republiek Congo. Voordat hij zijn huidige functie bij de Permanente Vertegenwoordiging aanvaardde, was ambassadeur Mund diplomatiek adviseur van de toenmalige premiers Charles Michel en Sophie Wilmès.

Naast zijn moedertaal Frans spreekt ambassadeur Mund vloeiend Nederlands, Engels en Russisch. Hij spreekt ook Italiaans, Pools en Duits.

Hij heeft een doctoraat in Filosofie en Letteren, een Bachelor in Slavische Studies en een Master in Geschiedenis, allemaal van de Université Libre de Bruxelles.

In zijn vrije tijd organiseert ambassadeur Mund graag culturele reizen, leest hij graag, beoefent hij sport en brengt hij tijd door met zijn vrouw en drie dochters.

Wist u dat: Zijn favoriete vervoermiddel is de fiets, waarmee hij tussen 2 vergaderingen door kan ontspannen en aan zijn dagelijkse dosis lichaamsbeweging kan komen.