Over ons

Een kleine kijk onder de motorkap van de Permanente Vertegenwoordiging: wat doet ze en wat is haar rol?

Coreper I

Wat is Coreper I?
  1. Laatst bijgewerkt op

Coreper I bereidt zes van de tien formaties van de Raad van Ministers voor. Het is verantwoordelijk voor sociaal-economische thema’s in brede zin, milieu- en energiebeleid, transport, innovatie, interne markt en industriebeleid, landbouw en visserij, onderwijs, jeugd, cultuur en sport. Stuk voor stuk beleidsdomeinen met een directe impact op leven en werk van de 500 miljoen inwoners van de Europese Unie.

Naast het voorbereiden van deze Raden is Coreper I ook verantwoordelijk voor de reguliere opvolging van het wetgevende werk in deze domeinen. Coreper I vergadert minstens één keer per week, doorgaans op woensdag, soms een tweede keer op vrijdag.

De Coreper I-ambassadeur, Pierre Cartuyvels, wordt bijgestaan en bij afwezigheid vervangen door een naaste diplomatieke medewerker die ‘Mertens’ wordt genoemd, naar de Mertensgroep die wekelijks vergadert om de Coreper I-vergaderingen voor te bereiden. De functie van Mertens wordt vervuld door Timon Bo Salomonson.

De Mertensgroep heeft zijn naam te danken aan de Belgische diplomaat Vincent Mertens de Wilmars die de groep in het leven riep tijdens het Belgische EU-Voorzitterschap van 1993.