Over ons

Een kleine kijk onder de motorkap van de Permanente Vertegenwoordiging: wat doet ze en wat is haar rol?

Coreper II

Wat is Coreper II?
  1. Laatst bijgewerkt op

Coreper II bereidt vier van de tien formaties van de Raad van Ministers voor. Het is verantwoordelijk voor algemene zaken, externe relaties met inbegrip van internationale handel, economische en financiële zaken, alsook justitie en binnenlandse zaken. Het is ook verantwoordelijk voor de voorbereiding van de Europese Raden van staatshoofden en regeringsleiders.

Naast het voorbereiden van deze Raden is Coreper II ook verantwoordelijk voor de reguliere opvolging van het wetgevende werk in deze domeinen. Coreper II vergadert één keer per week, meestal op woensdag.

De Permanente Vertegenwoordiger, Willem van de Voorde, wordt bijgestaan door de zogenaamde Antici, op dit moment Hendrik Roggen. De Antici-groep, die elke dinsdag bijeenkomt om de Coreper II-vergaderingen voor te bereiden, werd voor het eerst bijeengeroepen onder Italiaans voorzitterschap in 1975 door de Italiaanse diplomaat Paolo Antici.