Permanente Vertegenwoordiging van België in de Europese Unie
Home Over ons Organogram

Organogram

 

Coreper II

Algemene coördinatie  

Permanent Vertegenwoordiger, posthoofd

Willem van de Voorde

Antici

Hendrik Roggen

Secretariaat Eric Baillet & Carine De Clerck

Coreper2.belgoeurop@diplobel.fed.be

 

Coreper I

Algemene coördinatie 

Adjunct Permanent Vertegenwoordiger

Pierre Cartuyvels

Mertens

Sarah Grauls

Secretariaat

Maeva Magalhaes & Ben Paulus

Coreper1.belgoeurop@diplobel.fed.be

 

Woordvoerder & relaties met de pers

Niels TIMMERMANS (NL) Alexandre BRECX (FR)
Tél: +32 (0)2 233 21 15 Tél: +32 (0)2 233 21 15
Mobile: +32 (0)470 18 22 47  Mobile: +32 (0)478 79 64 12
Twitter: @timmermansniels Twitter: @AlexBrecx
E-mail: press.belgoeurop@diplobel.fed.be   

Niet-exhaustieve lijst journalisten van Belgische nationaliteit en/of media met focus op EU dossiers.

Gelieve een mail te sturen naar press.belgoeurop@diplobel.fed.be om te worden toegevoegd of verwijderd van de lijst.

 

Inter-institutionele betrekkingen

Europees Parlement  Bart Pennewaert
bart.pennewaert@diplobel.fed.be
Jurisconsult Antoine Misonne & Marie Sneyers 
jur.belgoeurop@diplobel.fed.be

 

Gemeenschappen & Gewesten

Waals Gewest & Franse Gemeenschap

Délégué général de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Thierry Delaval
Secretariat  Valérie Goujard  
Valerie.Goujard@diplobel.fed.be

Voor verdere informatie zie: www.wbi.be/dgwb-ue
 

Vlaams Gewest & Vlaamse Gemeenschap

Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering

Axel Buyse

Adjunct afgevaardigde van de Vlaamse Regering

Sarina Motmans

Secretariaat

Yves Catteceur en Ines Meskens
Del-VL.belgoeurop@diplobel.fed.be

Voor verdere informatie zie: http://www.flandersineu.be/

 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Algemeen vertegenwoordiger Manoëlle Wasseige
Manoelle.Wasseige@diplobel.fed.be
Secretariaat

Rudi Arron
rudi.arron@diplobel.fed.be

Voor verdere informatie zie: http://international.brussels/

Duitstalige Gemeenschap

Algemeen vertegenwoordiger Xavier Kalbusch 
Xavier.kalbusch@dgov.be

 

Belgische Delegatie bij het Politiek en Veiligheidscomité van de Europese Unie (COPS)

Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger bij het COPS

Stéphane Mund
Nicolaidis Xavier Follebouckt
Secretariaat

Joo Eliza
cops.belgoeurop@diplobel.fed.be